26974

Mám pouze jednu modlitbu:
kéž moje srdce oduševněle okouzlí
Nohy Odpuštění mého Pána.