26976

Když se pokusíme změřit Boží Lásku,
musíme se radovat
z věčně záhadné hry stvoření.