26997

Bůh je Soucit.
Bůh je Odpuštění.
Bůh je všechno.
Ale upřednostňuje být Jednotou.