27 Na bojišti mého života

Na bojišti mého života
se má mysl rozdělení světa nakonec
   nepodmíněně odevzdala
mému srdci plnému jednoty Boha.