28 Jestliže se nestaneš vědomým milovníkem Boha

Jestliže se nestaneš
   vědomým milovníkem Boha,
pak navždy zůstaneš
cizincem vlastním výškám
   své absolutní vize.