29 Víš, že jsem velice zvláštním členem

Víš, že jsem
velice zvláštním členem
   Boží nejbližší rodiny?
Víš, že jsem v každém okamžiku
veden, utvářen,
   zdokonalován a osvobozován
Božím nejmilejším nástrojem-dítětem:
   Soucitem?