30 Čím je má lidská mysl

Čím je má lidská mysl,
ne-li životem naprosté nicotnosti?
Čím je mé lidské srdce,
ne-li životem křehké malosti?
Čím je má božská duše,
ne-li životem svrchované novosti?
Kým je můj Nejvyšší Pán,
ne-li Životem Univerzální Jednoty
a Transcendentální Plnosti?

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2005.

Toto je 576th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »