30 Čím je má lidská mysl

Čím je má lidská mysl,
ne-li životem naprosté nicotnosti?
   Čím je mé lidské srdce,
ne-li životem křehké malosti?
   Čím je má božská duše,
ne-li životem svrchované novosti?
   Kým je můj Nejvyšší Pán,
ne-li Životem Univerzální Jednoty
   a Transcendentální Plnosti?