31 Milovník Boha, který se modlí

Milovník Boha, který se modlí
   s upřímnou myslí,
medituje s oduševnělým srdcem
a slouží s nepodmíněným životem
je hrdinným bojovníkem
   nekonečné Blaženosti Božské Nesmrtelnosti,
   jenž je na cestě domů.