2717

Kdykoliv je unaven
z vnitřního a vnějšího
těžkého pracovního vytížení,
přijde Bůh a dá mu
Masáž Pozornosti svého Srdce.