2721

Kdy už si uvědomíš,
že tvá pochybující, nečistá mysl
je nesmyslná a zbytečná obtíž
ve tvém životě?