2830

Jestliže se považuješ za výjimečného,
ukaž mi, že nepobýváš rád
na pobřeží nevědomosti světa.