2836

Tajně dostává od Boha
Jeho Dopisy Soucitu.
Veřejně předčítá Bohu
lidské dopisy nevděčnosti.