2905

Může mě strach zachránit?
Ano, může!
Strach mě může zachránit,
jen když se oduševněle obávám
mého Milovaného Nejvyššího,
když se chystám udělat něco,
co vyvolá Jeho nespokojenost.