2912

Nebe chtělo,
aby ukončil svou cestu života,
aby od něj mohlo dostat
nejspolehlivější zprávy o zemi.