2915

Jedna čistá vteřina
života tvého srdce
může ztělesnit sílu
deseti bouřlivých hodin
projevování Boha.