2952

Když mi mé svědomí radí
a poslechnu ho,
můj život se stane základním kamenem
vnitřního stvoření mého Pána.