3202

Myslíš si, že se můžeš
protivit Boží Vůli!
Jen mi ukaž, jak můžeš zabránit
rozmarům své mysli.