3210

Bůh ti nedá schopnost,
abys k Němu vzhlížel,
protože jsi svou mysl naučil
dívat se na člověka spatra.