3220

Kvůli tvým dvěma silným
odhodlaným rukám
a dvěma aspirujícím očím
jsi předurčen zvítězit
na bojišti svého života.