3312

Tento život má jen jeden projekt,
a tím je,
aby inspiroval vnější svět
a aspiroval pro vnitřní svět.