3317

Toužil po tom,
aby byly všechny jeho myšlenky
zakotveny v Božím Přístavu Srdce
a Bůh naplnil
jeho sněhově bílou touhu.