3328

Chtěl získat doktorát
z dokonalosti.
Bůh mu řekl:
"Mé dítě,
nejprve buď dokonalý
ve svém životě oddanosti.
Pak ti udělím
doktorát z dokonalosti."