3331

Je božskou autoritou v disciplíně.
Proto všichni, kdo jsou kolem něj,
od něj přijímají
blaženost uspokojení.