3331

Je božskou autoritou v disciplíně.
Proto všichni, kdo jsou kolem něj,
od něj přijímají
blaženost uspokojení.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 34.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1984.

Toto je 614th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 34, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »