34 Potajmu se těšíš z výstupu

Potajmu se těšíš z výstupu
po schodišti zoufalství.
Otevřeně se těšíš ze sbírání
povzdechů neschopnosti svého života.