34 Potajmu se těšíš z výstupu

Potajmu se těšíš z výstupu
   po schodišti zoufalství.
Otevřeně se těšíš ze sbírání
   povzdechů neschopnosti svého života.