35 Moje modlitba si přeje skrýt

Moje modlitba si přeje skrýt
nečistotu mého nepřirozeného
   života zvuku.
Moje meditace si přeje odhalit
krásu přirozeného Života Ticha
   mého Pána.