36 Tvá aspirace ti říká

Tvá aspirace ti říká,
   že Boha můžeš mít.
Tvé zasvěcení ti říká,
   že Boha již máš.
Tvá realizace ti říká,
   že Bohem jsi vždy byl.