37 Moje stálé štěstí zcela závisí

Moje stálé štěstí
   zcela závisí
na kvalitě mého srdce vděčnosti
a na kvalitě mého života odevzdání
   Vůli mého
Vnitřního Pilota.