354

To, co má mysl potřebuje,
je slibná naděje
a ne pokoušející touha.

To, co mé srdce potřebuje,
je milující Bůh,
a ne svazující svět.

To, co má duše potřebuje,
je lidská blaženost uspokojení,
a ne lidský slib dokonalosti.