3555

Pokud žiješ
v zemi tužeb,
tvoje mysl jistě musí
být bezradná
a tvoje srdce jistě musí
postrádat domov.