3582

Je pro mě bolestivým úkolem
přátelit se s naprostými hlupáky.

Je pro mě nemožným úkolem
jim nějak pomoci.