3599

Když hledající neuposlechne
svého Mistra,
je to počátek
jeho duchovní smrti.

Když se Mistr odtáhne
od hledajícího,
je to dovršení
jeho duchovní smrti.