3606

Jestliže nejsi ve vnitřním životě
připraven na to,
že se setkáš s odporem,
znamená to,
že nebereš vnitřní svět vážně.