3721

Dlouho před tím,
než jsi mohl dosáhnout
opravdového štěstí,
tě zabila tvá
nečistá sebeshovívavost.