3733

Duchovní hledající
nemusí cestovat
po mnoha cestách.
Musí běžet jen po jedné cestě:
po cestě odevzdanosti.