4 Jsem vybraným nástrojem

Jsem vybraným nástrojem
   mého Pána Nejvyššího,
ne proto, že jsem pro Něj
   vykonal cosi velkého,
ne proto, že pro Něj
   vykonám cosi dobrého,
ale proto, že si On přeje vykonat
   cosi božsky velkého
a nanejvýše dobrého
   ve mně a prostřednictvím mne.