4 Jsem vybraným nástrojem

Jsem vybraným nástrojem
mého Pána Nejvyššího,
ne proto, že jsem pro Něj
vykonal cosi velkého,
ne proto, že pro Něj
vykonám cosi dobrého,
ale proto, že si On přeje vykonat
cosi božsky velkého
a nanejvýše dobrého
ve mně a prostřednictvím mne.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2005.

Toto je 576th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »