5 Stanu se modlitbou čistoty

Stanu se modlitbou čistoty,
aby mé srdce
   mohlo bezpečně vystoupat k Bohu.
Stanu se zářivou meditací,
aby Boží Blaženost
   mohla do mě snadno vstoupit.