6 Protože se Bůh nevzdal

Protože se Bůh nevzdal
   svého Tance Vize Transcendence,
jak se pak můžeš ty vzdát
   své písně manifestace Boha?