41 Ó mé srdce, cožpak se nedokážeš stát

Ó mé srdce,
   cožpak se nedokážeš stát
   vzhůru stoupajícím sluncem?
Ó můj živote,
   cožpak se nedokážeš stát
   rozpínající se oblohou?