42 Tak jako pochybovačná mysl

Tak jako pochybovačná mysl
nenalézá pohodlí na zemi,
   právě tak milující srdce
nenalézá pohodlí v hrobu.