43 Můj Pane Nejvyšší

Můj Pane Nejvyšší,
Ty jsi zároveň
Stvořitelem i stvořením.
Proč je pro mne tak těžké
děkovat Ti jako stvoření?
”Mé dítě,
za schopnost,
kterou jsem ti dal,
abys sloužil Mému stvoření,
děkuješ Mně, Stvořiteli.
Za příležitost,
kterou ti dalo mé stvoření,
abys Mi sloužil,
nedokážeš poděkovat Mně, stvoření?

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2005.

Toto je 576th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »