43 Můj Pane Nejvyšší

Můj Pane Nejvyšší,
   Ty jsi zároveň
Stvořitelem i stvořením.
   Proč je pro mne tak těžké
děkovat Ti jako stvoření?
”Mé dítě,
   za schopnost,
kterou jsem ti dal,
   abys sloužil Mému stvoření,
děkuješ Mně, Stvořiteli.
   Za příležitost,
kterou ti dalo mé stvoření,
   abys Mi sloužil,
nedokážeš poděkovat Mně, stvoření?