4101

Vzpomeň si na svůj první a nejpřednější
slib Bohu,
že se staneš
dechem Božího Pláče
i životem Božího Úsměvu.