4103

Dokonce i když na Boží Hostinu Požehnání
přicházíš pozdě,
Bohu to nevadí.
Když jsi na ni pozván,
musíš se k ní
vždycky připojit.