4130

Odevzdávám se Nejvyššímu,
ne proto, že se cítím bezmocný,
ale protože cítím,
že Jeho Blaženost Jednoty je něco,
po čem jsem celý život toužil.