4416

Jak vůbec můžeš být
dokonalým hledajícím Boha,
jestliže sis nevyvinul
pláč srdce té nejvyšší kvality?