4423

Můj Milovaný Nejvyšší
pro mě dělá dvě věci:
zjednodušuje složitost mé mysli
a zesiluje čistotu mého srdce.