45 Můj Pane, každý den vídám ty

Můj Pane, každý den vídám ty,
jež vytvářejí takzvané štěstí
pomocí sebeklamu.
Myslí si a cítí,
že jsou absolutně dokonalí.
Co s nimi mohu dělat?
Co pro ně mohu udělat?

„Mé dítě, nemusíš s nimi nic dělat
nebo pro ně něco udělat.
Jen zůstaň tichým.
Tvá tichá lhostejnost
bude tím nejpřísnějším trestem.”

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2005.

Toto je 576th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »