45 Můj Pane, každý den vídám ty

Můj Pane, každý den vídám ty,
jež vytvářejí takzvané štěstí
pomocí sebeklamu.
Myslí si a cítí,
že jsou absolutně dokonalí.
   Co s nimi mohu dělat?
   Co pro ně mohu udělat?

„Mé dítě, nemusíš s nimi nic dělat
nebo pro ně něco udělat.
   Jen zůstaň tichým.
Tvá tichá lhostejnost
bude tím nejpřísnějším trestem.”