4501

Bůh miluje bezpodmínečně
úplně každou lidskou bytost.
Toto je vskutku božská záhada,
kterou žádná lidská mysl nemůže pochopit.