4504

Bůh si nevybral
tvou pochybující mysl,
aby Mu sloužila.
Vybral si jen
tvé aspirující srdce,
aby Ho milovalo,
sloužilo Mu
a naplnilo Ho.