4508

Nejprve potřebuješ sílu
být věrný ve svém srdci.
Potom budeš potřebovat sílu
být dokonalý ve svém životě.