4510

Posílil jsi
svou důvěru v Boha.
To znamená,
že se tvůj život viditelně stává
Božím Světlem Uspokojení.